סביבה

״אדם אינו חי את חייו הפרטיים בלבד אלא גם, באופן מודע או בלתי מודע, את חיי תקופתו ואת אלה של אנשיה.״ (הר הקסמים, 1924)

הסביבה שלנו משפיעה על מי שאנחנו , איפה גדלנו למדנו התחנכנו. היא משפיעה על מה שאנו מאמינים ועל הדרך בה אנו חיים את חיינו.

מרפאים בעיסוק מתייחסים למגוון סביבות והקשרים המשפיעים על האדם מתוך הבנה כי האדם פועל במהלך חייו במגוון סביבות:  (מתע״מ מחודש , 2016)

סביבה פיזית – מתייחסת לאובייקטים הלא אנושיים הבנויים או הטבעיים כמו טמפרטורה ,אור ,טבע ,בעלי חיים,בניינים רהיטים וכו׳

סביבה תרבותית –מתייחסת למנהגים, אמונות, דרכי התנהגות מקובלים ודפוסי פעילות המאפיינת חברה מסוימת.

סביבה חברתית- מתייחסת לסביבה האנושית של האדם המבנה ציפיות מהאדם,קבוצות חברתיות ושגרות חברתיות.

סביבה וירטואלית- היא סביבה בה מתקיימת אינטרקאציה באמצעות מחשבים, טלפונים,משחקי מחשב , דואר אלקטורני ועוד..

סביבה יכולה לקדם או להגביל את השתתפות האדם בעיסוקים השונים בחייו ויש לה מרכיב חשוב בניתוח וההתערבות בריפוי בעיסוק.