מה זה ריפוי בעיסוק?

הנחת המקצוע הוא שעיסוק מונע מדחף מולד של האדם ,ליצור להשפיע ולעשות בסביבתו והעיסוק בתורו נותן את המשמעות לאדם. מרפאים בעיסוק מסייעים לאנשים לאורך חייהם להשתתף בדברים שהם רוצים וצריכים באמצעות שימוש בפעילויות היומיום, העיסוקים שלהם בתהליך הטיפולי. (AOTA)

ריפוי בעיסוק שייך למקצועות הפרא רפואיים ונלמד ב3 אוניברסיטאות ו2 מכללות בארץ. אנו לומדים 3.5 שנים ,עושים 1000 שעות הכשרה ומבחן רישוי של משרד הבריאות כדי להיות מרפאים בעיסוק.

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי, מקבוצת מקצועות הבריאות, הנמסך על גופי ידע  ממדעי העיסוק, הרפואה החברה וההתנהגות.

במהותו המקצוע עוסק בקידום בריאות ואיכות חיי האדם דרך מעורבות בעיסוקים משמעותיים. (מתע״מ מחודש, 2016) מרפאים בעיסוק מסייעים לאנשים לאורך חייהם להשתתף בדברים שהם רוצים וצריכים באמצעות שימוש בפעילויות היומיום, העיסוקים שלהם בתהליך ההתערבות (AOTA) ועל כן מטרת ההתערבות הטיפולית היא לעודד אנשים לקחת חלק פעיל בעיסוקים פעילויות ותפקידים משמעותיים בחייהם בכל גיל ובכל מצב בריאותי.  (מתע״מ מחודש, 2016)

ההתערבות נעשית באופן פרטני או קבוצתי במסגרות שונות: מסגרות רפואיות, חינוכיות, רווחה בקהילה, חברה ואו בחיק המשפחה וככל האפשר בסביבת החיים הטבעית של האדם. ההתערבות עוסקת גם בהנגשת המרחב הציבורי והפרטי וכן בהתאמת מכשירים ואביזרים לאדם.

ההתערבות בריפוי בעיסוק  נבנית בהתאמה אישית ובשיתוף עם האדם והיא מתייחסת ל3 ממדים ושילובם: האדם , העיסוק והסביבה.

ברמת האדם – המרפאה בעיסוק מאתרת ומנתחת יכולות מול קשיים במטרה לבחור דרכי התערבות ייחודיות .

ברמת העיסוק –המרפא הבעיסוק מאתרת יחד עם האדם פעילויות ועיסוקים המשמעותיים לו ומנתחת את הדרישות והתנאים הנחוצים בשביל להשיגם ולהנגישם לאדם.

ברמת הסביבה- המרפאה בעיסוק מסייעת להתאים מגוון הסביבות השונות המשפיעות על תפקוד והשתתפות האדם.

מרפאים בעיסוק נותנים שירות לכלל האוכלוסייה מלידה ועד זקנה מבריאות ועד מחלה ועבור אנשים שעקב מצבם אינם נוטלים חלק בעיסוקים שונים בעלי משמעות ותכלית עבורם ובכך תפקודם נפגע או עשוי להיפגע. במטרה לאפשר לכל האדם, ככל הניתן, הזדמנות להתמודד עם משימות היום יום ולהגיע לתפקוד עצמאי ומרבי בכל פעילות או עיסוק שהוא בוחר ורוצה לבצע. (מתע״מ מחודש ,2016)

תחומי העיסוק של המרפאים בעיסוק, מתמקדים ב-4 תחומי-על עיקריים: פיזיקלי ושיקום, פדיאטריה, גריאטריה ובריאות הנפש.

 

 

מקורות-

http://www.aota.org/About-Occupational-Therapy.aspx

ועדת המתע״מ המחודש. (2016) מסגרת העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל –מרחב ותהליך. תל אביב: העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.