אילו שירותים נותנים מרפאים בעיסוק?

מרפאים בעיסוק נותנים שירותים רבים עבור מגוון אוכלוסיות כגון:

 • הערכה ואבחון
 • טיפול קוגניטיבי
 • טיפול מוטורי תחושתי
 • טיפול בליקויים בוויסות החושי
 • שיקום גרפו מוטורי
 • שיקום השתתפות בקהילה
 • התאמת ושינויי דיור
 • קידום וייעוץ נגישות
 • התאמות סביבה, למקום ולשירות הציבורי על פי עקרונות הנגישות
 • התאמת אביזרי עזר, ניידות ושיקום
 • התאמת הושבה ותרגול העברות
 • תכנון, התאמה ושימוש בטכנולוגיה מסייעת
 • ארגנומיה והתאמת הסביבה
 • התאמת ובניית סדים
 • התאמת חבישות לחץ
 • טיפול בצלקות
 • שיקום תפקודי הפה ומיומנויות אכילה בגיל הרך, הצעיר והמבוגר
 • שיקום נהיגה וניידות בקהילה
 • טיפול ושיקום-כאב
 • שיקום תעסוקתי
 • שיקום גפה עליונה
 • שיקום כף יד
 • שיקום נהיגה
 • הפעלת מודל גרייה רב חושית – סנוזלנד